Nadační fond Zdraví a vzdělání

Lodička

Nadační fond Zdraví a vzdělání byl založen v roce 2005 s cílem zaměřit svou charitativní činnost do různých oblastí péče o zdraví široké veřejnosti a do rozvoje vzdělávání handicapovaných dětí.

Od roku 2006 se Nadační fond Zdraví a vzdělání zaměřoval svou aktivitu směrem k trvalé mediální podpoře projektu preventivních onkologických prohlídek pro širokou veřejnost, který s velkým úspěchem uvedl do chodu Masarykův onkologický ústav v Brně.

Významným okruhem naší působnosti je charitativní spolupráce s brněnským ústavem Kociánka, který se s velkou péčí stará o tělesně postižené děti. Kociánka je otevřeným zařízením pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením. Formou finanční pomoci a organizováním dobročinných akcí pro postižené děti se Nadační fond Zdraví a vzdělání snaží pomoci každým rokem

Svou aktivitu v oblasti péče o vzdělání handicapovaných dětí směřuje Nadační fond Zdraví a vzdělání i do rozvoje dětí postižených poruchou autistického spektra. Nadační fond Zdraví a vzdělání se stal již v roce 2007 partnerem regionální organizace pro pomoc lidem s autismem – APLA Jižní Morava, která působí v rámci celé České republiky. Díky finančním příspěvkům mohou děti postižené autismem využívat nejen keramickou dílnu, která napomáhá rozvoji jejich tvořivostí a praktických dovedností, ale například i plavecký bazén, kde je pozornost zaměřena na rozvoj fyzické zdatnosti dětí.

Prozatím jednorázovým projektem byla finační podpora zřízení EEG Biofeedback poradenského pracoviště v Základní a mateřské škole v Uherském Hradišti.

Dále Lodička v roce 2010 finančně podpořila Nadační fond Betlém nenarozeným, obecně prospěšnou společnost, která provozuje azylový dům pro těhotné ženy v tísni.

Pro zkvalitnění výuky hudební východy a rozvíjení hudebního cítění byl poskytnut finanční příspěvek Základní a mateřské škole Husova v Brně. Tato základní škola nabízí odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o mimořádně nadané žáky.

Na nákup učebního materiálu a vybavení školy jsme přispěli Základní škole Parentes. Občanské sdružení Parentes vzniklo počátkem roku 2008 na popud rodičů, kteří cítí potřebu zajistit nejen svým dětem kvalitní vzdělání a výchovu již od útlého věku. Hlavní činností tohoto sdružení je iniciace zakládání sítě soukromých škol, která by tuto potřebu naplnila.

Nadační fond přispěl Nadačnímu fondu Pink Bubble na podporu domácího vzdělávání Terezky Vargové, která má tělesné postižení a onkologické onemocnění. Posláním Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých v České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Občanské sdružení Vojtěška, z.s. vzniklo na jaře roku 2011 s cílem podporovat děti a mládež s tělesným, smyslovým a/nebo duševní postižením, a to zejména v případech poruch centrální nervové soustavy. Sdružení se dále orientuje na poradenskou a informační činnosti v oblasti zdravotní, rehabilitační, sociální a pedagogické péče o děti se speciálními potřebami, a to včetně péče nehrazené z běžného zdravotního a sociálního pojištění. Sdružení Vojtěška jsme poskytli finanční dar na nákup chodítka Maywalk.

Mateřské škole Světluška Brno přispíváme finanční částkou na provoz školky. MŠ Světluška je akreditované zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání a zaměřuje se na duševní stránku dítěte.

Na ozdravný pobyt, pořízení kompenzačních pomůcek a potřeb Jakuba Zemánka jsme přispěli Nadačnímu fondu Dobrá srdce.

Nadační fond také podporuje

  • Gymnáziu Řečkovice za účelem podpory výchovy a vzdělávání
  • Národopisnému krúžku Dolněmčan pro kulturní účely občanského sdružení
  • Občanskému sdružení Nová rodina na nákup dárkových poukazů pro zdravotně znevýhodněné děti
  • Senior Tennis Clubu, a.s. Brno na podporu a oživení sportovního života v Brně

Aktuality:

16.dubna 2016 proběhl III. ročník Ivanovického sportovního dne. Rádi jsme podpořili sportovní událost, kterou pořádají nadšenci pro oživení sportovního života v Brně. Akce je určena pro všechny příznivce pohybu bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti. Možnost změřit si síly mají běžci i cyklisté a v letošním ročníku proběhl i dětský běžecký závod.