Nadační fond Zdraví a vzdělání

Lodička

Nadační fond Zdraví a vzdělání byl založen v roce 2005 s cílem zaměřit svou charitativní činnost do různých oblastí péče o zdraví široké veřejnosti a do rozvoje vzdělávání handicapovaných dětí.

Od roku 2006 se Nadační fond Zdraví a vzdělání zaměřoval svou aktivitu směrem k trvalé mediální podpoře projektu preventivních onkologických prohlídek pro širokou veřejnost, který s velkým úspěchem uvedl do chodu Masarykův onkologický ústav v Brně.

Významným okruhem naší působnosti je charitativní spolupráce s brněnským ústavem Kociánka, který se s velkou péčí stará o tělesně postižené děti. Kociánka je otevřeným zařízením pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením. Formou finanční pomoci a organizováním dobročinných akcí pro postižené děti se Nadační fond Zdraví a vzdělání snaží pomoci.

Svou aktivitu v oblasti péče o vzdělání handicapovaných dětí směřuje Nadační fond Zdraví a vzdělání i do rozvoje dětí postižených poruchou autistického spektra. Nadační fond Zdraví a vzdělání se stal již v roce 2007 partnerem regionální organizace pro pomoc lidem s autismem – APLA Jižní Morava, která působí v rámci celé České republiky. Díky finančním příspěvkům mohou děti postižené autismem využívat nejen keramickou dílnu, která napomáhá rozvoji jejich tvořivostí a praktických dovedností, ale například i plavecký bazén, kde je pozornost zaměřena na rozvoj fyzické zdatnosti dětí.

Prozatím jednorázovým projektem byla finační podpora zřízení EEG Biofeedback poradenského pracoviště v Základní a mateřské škole v Uherském Hradišti.

Dále Lodička od roku 2009 finančně podporuje Nadační fond Betlém nenarozeným, obecně prospěšnou společnost, která provozuje azylový dům pro těhotné ženy v tísni.

Aktuality: