Zřízení Biofeedback poradenského pracoviště

EEG Biofeedback je specifická metoda pro posílení aktivace nervové soustavy, především trénink pozornosti a soustředění, sebeovládaní a sebekázně, zlepšeni výkonů intelektu.

Nadační fond Zdraví vzdělání investoval do realizace projektu Biofeedback poradenského pracoviště, které bylo zřízeno v Základní a mateřské škole v Uherském Hradišti v létě roku 2008.

Základní škola a Mateřská škola speciální se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením včetně kombinovaného. Vzdělávají se zde žáci s lehkým až těžkým mentálním postižením vždy se souběžnou vadou tělesnou, smyslovou nebo vnitřní. Je zde i samostatná artistická třída.

Více na http://www.zsmssuh.cz/?topic=eeg-biofeedback-startuje.

Aktuality: