Zřízení EEG biofeedback poradenského pracoviště na Základní a mateřské škole v Uherském Hradišti

Nadační fond Zdraví vzdělání investoval do realizace projektu Biofeedback poradenského pracoviště, které bylo zřízeno v Základní a mateřské škole v Uherském Hradišti v létě roku 2008.

Základní škola a Mateřská škola speciální se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením včetně kombinovaného. Vzdělávají se zde žáci s lehkým až těžkým mentálním postižením vždy se souběžnou vadou tělesnou, smyslovou nebo vnitřní. Je zde i samostatná artistická třída.

EEG Biofeedback je specifická metoda pro posílení aktivace nervové soustavy, především trénink pozornosti a soustředění, sebeovládaní a sebekázně, zlepšeni výkonů intelektu.

Biofeedback metoda je pro žáky ideální: jde o metodu neinvazivní, založenou na učení pomocí podmiňování.

Zřízení EEG Biofeedback poradenského pracoviště na škole umožňuje neinvazivní a zajímavou cestu pomoci dětem a žákům s mentálním a souběžným postižením s více vadami a eliminuje potíže a nežádoucí projevy, vyplývající z jejich postižení.

Více na stránkách www.zsmssuh.cz.

Aktuality: