Podpora Základní a mateřské školy v Brně, Husova 17

V roce 2008 se Nadační fond Zdraví a vzdělání rozhodl finanční částkou podpořit Základní a mateřskou školu v Brně, která integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané. Příspěvek byl poskytnut na zakoupení pianina pro zkvalitnění výuky hudební výchovy a rozvíjení hudebního cítění žáků.

Aktuality: