Spolupráce se sdružením APLA Jižní Morava

Spolupráci se sdružením APLA Jižní Morava, regionální organizací Asociace pro pomoc lidem s autismem, zahájil Nadační fond Zdraví a vzdělání již v roce 2007. Brněnské sdružení APLA JM vzniklo z iniciativy rodičů dětí s poruchou autistického spektra, odborníků a sympatizantů. Sdružení se snaží dosáhnout postupného vybudování systematické a komplexní profesionální pomoci lidem trpícím PAS i jejich rodinám a rozšířit informovanost o problematice autismu mezi veřejností. Nadační fond Zdraví a vzdělání podpořil a podporuje cíle APLA JM třemi způsoby:

  • Finančně podporujeme projekt zaměřený na rozvoj pohybových aktivit autistických dětí, který je realizován pravidelnými, celoročními hodinami plavání.
  • Projekt Keramické dílny pro malé autisty má za cíl rozvíjet tvořivost a kreativitu. Tato aktivita je organizována v ŽVS Vesna.
  • Nadační fond Zdraví a vzdělání v posledních třech letech podporuje cíle APLA JM i formou mediální propagace informací o diagnóze autismu a problematice s ním spojené v rámci sportovní akce X-trial ZUBR Cup.

V roce 2007 Nadační fond Zdraví a vzdělání uspořádal v rámci této sportovní akce Den plný zábavy a sportu pro autistické děti a jejich rodiče, který měl za úkol děti zabavit a rodičům umožnit alespoň malý oddech od namáhavé péče o dítě postižené autismem, které vyžaduje maximální nepřetržitou pozornost.

Pro děti byl připraven celodenní program (prohlídka hradu Pernštejn, soutěž v malování křídou, projížďka na koních, skákací hrad, horolezecká stěna, koupání…atd.)

Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany dětí, rodičů i ostatních účastníků a mimo jiné pomohla i více mediálně rozšířit obecné povědomí o Nadačním fondu a jeho činnosti.

Aktuality: