Spolupráce s ústavem Kociánka

Projekt spolupráce s brněnským Ústavem sociální péče o tělesně postiženou mládež Kociánka je dlouhodobou záležitostí.

Kociánka je otevřené zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením. Je centrem služeb mládeži a občanům s tělesným postižením. Nabízí interní i externí pomoc rodinám s dětmi prostřednictvím speciálně-pedagogických a rehabilitačních center. Práce těchto center je zaměřena na podporu integrovaného života dětí a mládeže s tělesným postižením. Umožňuje rodičům a školám s integračním programem zvládat výchovné, zdravotní a vzdělávací problémy dětí, aniž by je bylo nutno oddělovat od rodiny a zařazovat je do speciálních škol.

V minulých letech Nadační fond Zdraví a vzdělání pro děti zorganizoval několik akcí. Premiérou spolupráce byl vydařený Filmový večer spojený s aukcí výtvarných děl dětských autorů. Za umělecká díla dětských malířů se podařilo vydražit celkem 30 000,-Kč, které Kociánka využila ve prospěch svých svěřenců.

Tradiční akcí již od roku 2006 je Vánoční nadílka na Kociánce. Nadační fond Zdraví a vzdělání se v čase Vánoc stará, aby nejen malé, ale i ty odrostlejší děti na Kociánce našli pod vánočním stromečkm dárek, který je potěší na duši. Příjemný nadílkový večer je vždy doplněn zábavnou besídkou, kterou děti organizují a která vždy dokonale navodí atmosféru přicházejících Vánoc.

Aktuality: